S8. Greater Tuna Lover (28 pcs)

Tuna flower sushi (4 pcs), tuna sushi (4 pcs), tuna sashimi (4 pcs), spicy tuna roll (8 pcs), and tuna avocado roll (8 pcs).

$ 39.99